Strakatá turistika


 aneb poznáváme Česko s českým strakatým psem

celoroční turistická soutěž pro členy

Spolku českého strakatého psa


Víte že, v České republice je....

...  nespočet vrcholů s nadmořskou výškou mezi 500 až 599 m n.m. a výškou nad 1 200 m n. m.

... několik historických hraničních kamenů

... nespočet vodních mlýnů

.... plno míst s psím názvem

.... a každý strakatý turista má nějaké místo, které objevil díky ST

.... a že rok má 12 měsíců :-)


Odměna pro vítěze

prvních 5 nejzdatnějších bude oceněno při listopadové schůzi Spolku

a

všichni ostatní obdrží malou upomínku.