Strakatá turistika


 aneb poznáváme Česko s českým strakatým psem

celoroční turistická soutěž pro členy

Spolku českého strakatého psa


Víte že, v České republice je....

...  nespočet vrcholů, kopců, hor

... nespočet naučných stezek 

.... žízeˇn můžou dvounožci zahnat v minipivovaru

.... a každý strakáč má svou oblíbenou trasu, kam by rád pozval i ostatní 

.... a že rok má 12 měsíců :-)


Odměna pro vítěze

prvních 5 nejzdatnějších bude oceněno při listopadové schůzi Spolku

a

všichni ostatní obdrží malou upomínku.