Seznam bodovaných míst


!!! POZOR ZMĚNA ZPŮSOBU BODOVÁNÍ OPROTI MINULÝM ROČNÍKŮM !!!

ČTĚTE POZORNĚ  PRAVIDLA A SEZNAM :-)


 I v letošním roce budeme striktně vyžadovat fotku přímo z bodovaného místa. Nebudou se tedy uznávat fotky, kde je např. hora krásně vyfocená v dálce a strakáč pózuje někde na úpatí na louce. Prostě budou uznané jen přímé důkazy o návštěvě místa :) Může se stát, že bodované místo bude nedostupné a tudíž se nemůže uznat. Není v našich silách zkontrolovat přístupnost všech bodů, je tedy potřeba si předem doma projít mapu a zkontrolovat místa, abyste se nevydali na výšlap a až na místě zjistili, že se objekt nachází např. klidové zóně NP a není tam vstup povolen.


1) Vrcholy   - všechny bez ohledu na nadmořskou výšku - 1 bod - POZOR - PODMÍNKY PRO UZNÁNÍ BODU !!!

 Body se udělují za všechny vrcholy, které splňují tyto podmínky: 

1) vrchol je označený ikonou hnědého trojúhelníku

2) má svůj vlastní název

3) leží na turistické značce nebo K NĚMU VEDE STEZKA VYZNAČENÁ na mapy.cz (rovná čára, přerušováná čára) . Budeme uznávat vrcholy, které leží maximálně 50 metrů od značky, stezky nebo cesty. Je třeba si PŘEDEM vzdálenost prověřit pomocí měření na mapy.cz. Pokud budou mít pořadatelé pochybnosti, vzdálenost přeměří a  bude  větší než 50 metrů, nebude bod uznán.

4) je nutné poslat fotku, z které je zřejmé, že jste byli na tom konkrétním vrcholu (cedule KČT, neoficiální označení, patník, sloupek, mohyla z kamenů apod. shodný s fotkou na mapy.cz, popřípadě printscreen z vašeho mobilu s označením polohy.

Důvod stezky k vrcholu je ten, že:

a) chceme zamezit prodírání se křovím a hledání vrcholu a potom poslání fotky např. z lesa, pole apod., kde není jasné, že soutěžící opravdu na vrcholu byl

b) pokud soutěžící nemá aplikaci, ze které nám pošle ušlé kilometry a bude posílat jen slovní itinerář, tak abychom mohli trasu správně změřit

 vzor:


2) Naučné stezky  - 1 bod

 Body se udělují za  navštívení  naučené stezky -

 1) na mapy.cz označeno zelenobílým čtverečkem s šikmou čárou a šrafovaným ohraničením stezky. 

2) lesní naučné stezky - seznam zde:       https://lesycr.cz/naucne-stezky/

Pro uznání bodu je nutné poslat ALESPOŇ 1 FOTKU u informační tabule na stezce. Není nutné projít celou stezku. 


3)  O strakáčích - 1 bod


 bodová místa jsou popsaná zde:


Tabulka bodovaných míst zde:

https://drive.google.com/file/d/1Cg5vI4P1U0qJSudFsx6qN2eWPxg-S9RP/view?usp=sharinga ještě vám poslouží tato mapa: 

https://mapy.cz/s/luhakosefe4) Minipivovary - 1 bod

 minipivovar má výstav menší než 10.000 hl ročně

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_minipivovar%C5%AF_v_%C4%8Cesku

https://www.pivnici.cz/mapa-ceskych-pivovaru-a-minipivovaru/

tento seznam a mapu berte jen jako doporučení, pro uznání bodu je nutná fotka u pivovaru, z které je jasné, že se jedná o MINIPIVOVAR

na mapy.cz je minipivovar označen ikonou půllitru 


5)  Strakáč doporučuje - dvojnásobek bodů za km + body za místa na trase

 39 strakáčů zaslalo trasu, kterou si myslí, že by měli navštívit i ostatní strakáči

POZOR!!! v Strakáč doporučuje je potřeba ujít přesně doporučenou trasu - nesmí se zkracovat, prodlužovat. Můžete pouze změnit směr a  výchozí bod

Pokud se k doporučené trase vypravíte z jiného místa pěšky tak je potřeba na této trase navštívit alespoň 1 bodované místo a tyto km nebudou za dvojnásobek. A když se budete z trasy Strakáč doporučuje zase chtít vrátit do vašeho výchozího bodu, tak trasa musí být aspoň o trochu jiná než ta první a musí na ní být také jedno bodované místo - jiné než to, které už se bodovalo. V tomto případě je potřeba poslat záznam ušlých km z každé trasy.

Pokud půjdete trasu Strakáč doporučuje, která nemá start a cíl ve stejném místě a nebudete se chtít vracet vlakem a půjdete zpátky pěšky, tak je nutné, abyste na trase navštívili alespoň 1 bodované místo, které leží mimo trasu Strakáč doporučuje , teprve tak vám můžeme počítat body za ušlé km. V tomto případě je potřeba poslat záznam ušlých km z každé trasy.


 seznam tras je zde:

https://drive.google.com/file/d/18tegzjV8rXTPXZTz3b5EaLm9dYriDL7V/view?usp=sharing


 a ještě vám k tomu poslouží tato mapa:6) Téma měsíce - 1 až 5 bodů

Na každý měsíc budou vybrána tři jména, která v tom konkrétním měsíci slaví svátek. Vaším úkolem bude najít na mapy.cz místo, které se k tomu jménu vztahuje. Uznávají se slova odvozená, příbuzná atd. (Bedřich - Bedříšek, Béďa, Bedřiška apod.)

Např. březen: svátek má Bedřich - navštívíte místo např. kostel sv. Bedřicha, skalní útvar Bedřichův kámen, obec Bedřichov  - a získáte 1 bod. Ještě je ale potřeba se k místu nějak dostat :-) takže si zvolíte trasu, při které  k nějakému Bedřichovi dojdete a tím získáte body za ušlé kilometry + za Bedřicha.

POZOR !!! pouze v kategorii téma měsíce není podmínka trasy 3 km, můžete poslat jen fotku, jak váš strakáč sedí před sochou Bedřicha Smetany a v tom případě dostanete jen 1 bod. Pokud půjdete kolem vodní nádrže Bedřichov, tak máte body za ušlé kilometry + 1 za Bedřicha.

Když se vám podaří v měsíci posbírat všechna tři jména, budete mít bonusové 2 body.

Je nutné, abyste k fotce sami psali, zda je to nalezené první, druhé nebo třetí jméno.

Jedno jméno se boduje jen jednou.

Vždy na začátku nového měsíce zde zveřejníme jména a už bude jen na vás, která místa spojená s těmito jmény najdete. Jediná podmínka - samozřejmě na tématické fotce musí být v hlavní roli strakáč :-)

červenec: ANNA, JINDŘICH,  PROKOP